Outrage

Outrage
Titolo originale: Autoreiji
Produzione: Giappone
Durata: 1h 49
Genere: Drammatico
Regia: Kitano Takeshi
Uscita: 2011-01-25
Attori principali: Kitano Takeshi (Beat Takeshi), Ryo Kase, Eihi Shiina, Jun Kunimura, Takashi Tsukamoto, Kippei Shiina, Renji Ishibashi, Yuka Itaya, Naoko Watanabe, Tomokazu Miura, Fumiyo Kohinata, Tetta Sugimoto, Hideo Nakano, Kenta Elizabeth III, Masaki Miura
Scheda di Opinioni
Vota il film: